Informacja

Szanowni mieszkańcy Gminy Spytkowice uprzejmie informujemy, iż od miesiąca czerwca 2019r brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych. Ponieważ z informacji, jakie przekazała firma, z którą gmina podpisała umowę w roku 2019 w miesiącu maju 2019r wiele gospodarstw domowych nie dostosowało się do reguł wprowadzonych początkiem stycznia tego roku, czyli nalepiania kodów kreskowych na worki z odpadami segregowanymi jak i niesegregowanymi, po informacji od pracowników firmy „ Kombud „ została przeprowadzona kontrola przez pracowników urzędu gdzie stwierdzono, iż wiele worków nie posiada w/w kodów oraz zauważono, iż w niektórych gospodarstwach domowych gdzie została zgłoszona segregacja nie jest ona do końca przeprowadzana, dlatego też w razie powtarzających się sytuacji będziemy zmuszeni do wezwania osób, które nie segregują według złożonej deklaracji do złożenia wyjaśnień.

Informujemy również, że informacje uzyskane w ten sposób umożliwią sprawdzenie:
•    Czy odbiór odbył się zgodnie z harmonogramem (w przypadku reklamacji jest to bardzo istotna informacja). Pozwala na weryfikację, czy przedsiębiorca odbierający odpady należycie wykonuje umowę.
•    Czy właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje odpady. Osoby, które segregują jedynie „w deklaracji” i bezrefleksyjnie gromadzą odpady nie będą mogły korzystać z przywileju niższej opłaty.
•    Czy wystawione przed nieruchomość odpady zostały wystawione przez jej właściciela (zastosowanie kodów kreskowych zapobiegnie podrzucaniu i niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów). Proszę pamiętać, że kody są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich "pożyczać".
•    Jak przebiega selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gmin objętych systemem gospodarowania odpadami.

Segregując śmieci, przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska, ograniczając masy odpadów, zanieczyszczających planetę i stanowiących dla niej poważne zagrożenie. Pozyskiwanie z odpadów surowców wtórnych w procesie recyklingu, przyczynia się do niższego zużycia surowców naturalnych, które pomału się kończą. Oszczędzamy w ten sposób energię, potrzebną do wytworzenia niektórych materiałów. Co więcej, segregując śmieci w naszych domach, zmniejszamy ilość odpadów, wywożonych hurtowo na wysypiska śmieci, które stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne dla otoczenia, zwłaszcza, gdy trafiają na nie odpady niebezpieczne. Segregacja odpadów niesie również szereg korzyści dla obywateli. Przede wszystkim, przyzwyczajanie do sortowania śmieci od najmłodszych lat zwiększa świadomość ekologiczną młodych ludzi, którzy w przyszłości będą rozważnymi konsumentami, dokonującymi wyborów korzystnych dla środowiska. Ponadto wyrabia nawyk trzymania porządku, oszczędności oraz gospodarności. Segregacja odpadów przynosi, zatem wiele różnorakich korzyści. Chociaż na początku może okazać się kłopotliwa, i niektórzy z Państwa podchodzą do tego bardzo krytycznie segregacja szybko wejdzie nam w nawyk, i dzięki czemu przyczynimy się do poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy.