Ogoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Asystenta Rodzinyw Dziale Pomocy Społecznej na umowę na czas określony na ½ etatu.
Szczegóły z załaczniku.

Załączniki do dokumentu: