Informacja

W dniu 05-09-2019 podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski nasza gmina otrzymała promesę w ramach środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wójt Ryszard Papanek odebrał z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki zapewnienie o dofinansowaniu wynoszącym 63.153,00zł do zadania pod nazwą: Remont drogi gminnej „Słowacka” K364646 w km 0+000 – 0+380.

Prace te zostaną zrealizowane do 20 września 2019r.