Ogłoszenie

W dniu 8 września 2019r. (niedziela) o godz. 10.00 w Remizie OSP Spytkowice na zebraniu wiejskim odbędzie się spotkanie ze służbami geodezyjnymi realizującymi prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wsi Spytkowice, polegające na ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych i weryfikacji użytków gruntowych dla terenów zabudowanych.