XVII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik 04 październik 2019 rok

4 października 2019 roku Gminne Centrum Kultury wraz z miejscowym oddziałem Związku Podhalan było organizatorem kolejnego już XVII Przeglądu Recytatorskiego im. Katarzyny Kracik.
Na tegoroczne przesłuchania zgłosiło się  56 uczestników, w tym jedna osoba dorosła, mieszkanka Spytkowic, której gratulujemy odwagi  oraz zaangażowania w kultywowanie kultury regionu.
Jury w składzie pani Zofia Mieszczak, Pani Jadwiga Pilch, Pani Joanna Kracik – Stolarczyk oraz Pai Czesława Madoń przesłuchało 31 recytatorów  w kategorii wiersz i 25 recytatorów w kategorii gadka, gawęda.
Spośród wszystkich wyłonieni zostali laureaci I, II, III miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo przyznanosześć nagród specjalnych. Po wręczeniu wszystkich nagród laureaci I miejsc prezentowali swoje utwory dla szerokiego grona publiczności i wszystkich zaproszonych gości.  
W części oficjalnej minutą ciszy oddano hołd zmarłej Katarzynie Kracik, miejscowej poetce i gawędziarce, dążącej do ocalenia miejscowej gwary i zwyczajów ludowych.  Tuż po, na cmentarz wyruszyła delegacja,  by złożyć kwiaty i znicze na  grobie patronki konkursu.
Szczególną uwagę słuchaczy  przykuły wspomnienia o Pani Katarzynie Kracik płynące z ust syna Stanisława Kracika. Dziękujemy Panu Stanisławowi, że zechciał podzielić się ze wszystkimi urywkami z życia swojej mamy.
Nie zabrakło podziękowań dla osób przyczyniających się do organizacji oraz przeprowadzenia całości konkursu.
Słowa uznania należy wyrazić komisji konkursowej, która miała trudne zadanie przesłuchania i wyłonienia najlepszych recytatorów spośród wszystkich doskonale przygotowanych uczestników. Dziękujemy nauczycielom , za wzorowe przygotowanie uczniów, to ich zaangażowanie oraz ciężka praca owocuje  na scenie.