ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert "Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice"

Załączniki do dokumentu: