Informacja Starosty Nowotarskiego

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego.

Załączniki do dokumentu: