Zaproszenie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz URZĄD GMINY SPYTKOWICE ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Spytkowice na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji  z funduszy europejskich
 
termin dyżuru : 23 marca 2020 roku (poniedziałek) godz. 09.30-12.00
miejsce: budynek Urzędu Gminy Spytkowice, pomieszczenie Sołtysa Spytkowice 26.
 
Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, 
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.