ODWOŁANA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wójt Gminy Spytkowice informuje , iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. (Dz.U. z 2020, poz.423 ) czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do 13 marca br.
Wobec powyższego wszystkie osoby , które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji w okresie od 25 -26 marca 2020 , NIE MAJĄ TEGO OBOWIĄZKU – wezwania TRACĄ WAŻNOŚĆ .
Osoby , które zostały wezwane do kwalifikacji po dniu 13 marca 2020 r. zostaną skierowane na kwalifikację wojskową w 2021 roku. Zakończenie kwalifikacji jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. To działanie profilaktyczne.
https://wkunowytarg.wp.pl/u/D2020000042301.pdf