KOMUNIKAT STAROSTWA

W  sprawie udzielania  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie  Nowotarskim
W celu  przeciwdziałania  zagrożeniu  związanemu z COVID-19 od dnia 20 marca  2020 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE BĘDĄ UDZIELANE   WYŁĄCZNIE  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres:
pomocprawna@nowotarski.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
O terminie porady zostaną Państwo poinformowani.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 18 2661 300