Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

W obecnej sytuacji związanej z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz z uwagi na zalecenia służb medycznych i inspekcji sanitarnej ukierunkowane na zapobieganie zakażeniom wirusem i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,
w trosce o wspólne bezpieczeństwo została podjęta decyzja o zmianie terminu posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w innym terminie, o którym członkowie Komisji konkursowej zostaną poinformowani.

Podstawa prawna:
§ 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

Przewodnicząca
Komisji konkursowej
/-/ Barbara Kowalczyk