Komunikat w sprawie obniżenia wysokości czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Spytkowice wprowadza się możliwość obniżenia stawki czynszowej za najem lokali będących własnością lub w posiadaniu gminy Spytkowice od dnia 01.04.2020 roku.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 182688370