Wyniki wyborów w gminie

Frekwencja

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba kart wyjętych z urny Frekwencja
3494 2278 66%

Procent oddanych głosów na wybranych kandydatów

Imie i nazwisko Procent oddanych głosów
Krzysztof Bosak 9%
Andrzej Duda 71%
Szymon Hołownia 8%
Władysław Kosiniak-Kamysz 2%
Rafał Trzaskowski 10%