Informacja koła łowieckiego "Bór"

Zarząd koła łowieckiego „Bór” w Spytkowicach informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Spytkowice w sezonie łowieckim 2020/2021.

Dn.07.11.2020 w godz.8-16 miejsce plowania od leśniczówki „Beskid” w kierunku Raby.

Dn.29.11.2020 w godz.8-16 miejsce polowania od Raby w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Dn.13.12.2020 w godz.8-16 miejsce polowania Banasiowe w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Dn.10.01.2020 w godz.9-16 miejsce polowania od Formozy w kierunku leśniczówki „Beskid”.

W zwiazku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na na terenie powiatu Nowotarskiego istnieje możliwość odwołania części polowań lub wszystkich. Decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd Koła.

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór” za Zarząd Andrzej Żądło