Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Załączniki do dokumentu: