Godziny pracy urzędu

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Uprzejmie informujemy, że pomimo wprowadzonych dodatkowych obostrzeń związanych ze wzmożonym rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 Urząd Gminy pracuje bez zmian na dotychczasowych zasadach w godzinach od 7.45- 15.45

Kasa czynna od 8.00 do 12.00

Przypominamy, że jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy, bardzo prosimy o WCZEŚNIEJSZE SKONSULTOWANIE WIZYTY TELEFONICZNIE.

W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w UG, zachęca się do kontaktu za pośrednictwem:

•    telefonu :
Urząd Gminy -18 26 88 370 , 18 26 88 418     
GOPS – 18 26 88 582 , 18 26 88 486

•    wiadomości e-mail;
urzad@spytkowice.pl    ,   
gops@spytkowice.pl

•    serwiu e-puap adres ESP: lr9wfp151u