Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice na rok 2021