Informacja

Wójt Gminy informuje, że I rata podatku  rolnego i od nieruchomości będzie przyjmowana od 15 lutego w godzinach od  8.00 do 14.00  w Kasie Urzędu.
Decyzje ( nakazy ) na podatek można odbierać w BIURZE SOŁTYSA.