Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu pn. „Nowy początek szansą na zmianę”:

zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą ( firmy, instytucję) do przyjęcia na staż osób z terenu Gminy Spytkowice w ramach projektu. Dla opiekuna stażu przewidziane jest wynagrodzenie. Staż zawodowy trwa od 4 do 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia na minimum 3 miesiące na ½ etatu w przypadku umowy o pracę i/lub umowy zlecenie odpowiadającej 3 krotności umowy o pracę

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26 88 582.

Załączniki do dokumentu: