Apel o nalepianie etykiet z kodem kreskowym

Szanowni Mieszkańcy,
 
W związku z zapytaniami jakie Państwo kierujecie do nas, a które dotyczą pozostawionych worków z odpadami komunalnymi w dniu 10.03.2021r, przez firmę odbierającą odpady w naszej miejscowości, pragniemy poinformować, iż zostały one pozostawione, ponieważ nie posiadały kodów kreskowych nalepionych na worki z odpadami. Informujemy Państwa, że od marca 2021 nie będą odbierane odpady, które nie posiadają nalepionego kodu kreskowego z nieruchomości, na której zostały one wystawione. Firma odbierająca odpady komunalne prowadząc ewidencje zebranych odpadów, a tym samym kontrolując, czy mieszkańcy wypełniają obowiązek segregacji odpadów należycie muszą na jakiejś podstawie tego dokonać. Posiadanie kodu eliminuje również ewentualne podrzucanie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Gmina wypełniając obowiązek ustawy o odpadach oraz utrzymania czystości i porządku w gminie zapewnia w ramach opłaty odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Kody kreskowe nalepiane przez Państwa umożliwiają nam m.in.: 
    • śledzenie dziennej trasy pojazdów odbierających odpady (możliwość potwierdzenia, czy w danym dniu zostały odebrane odpady z konkretnej nieruchomości), 
    • weryfikację  rodzaju odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, 
    • czy wypełniany jest ustawowy obowiązek segregacji odpadów, 
    • gromadzenie danych potrzebnych do tworzenia zestawień, raportów, analiz niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Nie ograniczamy Państwu ilości oddawanych odpadów, każdy worek z odpadem wystawiony przez Państwa zostanie odebrany, jednak musi posiadać nalepiony indywidualny kod kreskowy, który można odebrać w Urzędzie Gminy Spytkowice pok. nr.8 od 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku.
Zwracamy się również z prośbą o kontrolowanie wyrzucanych odpadów komunalnych do danej frakcji odpadu, Firma FCC Podhale, która odbiera odpady z naszej miejscowości w swoim raporcie przesyłanym do nas po każdym odbiorze odpadów sygnalizuje nam, iż niektórzy z Państwa nie segregują odpadów poprawnie, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące poprawnej segregacji odpadów prosimy o kontakt z ochroną środowiska Urzędu Gminy Spytkowice 182688370 wew.48, lub pobranie darmowej aplikacji „kiedy śmieci”, oraz odwiedzenie strony internetowej Gminy w zakładce odpady komunalne. 
Bardzo prosimy o poważne potraktowanie naszego apelu.