DZIEŃ OTWARTY URZĘDÓW SKARBOWYCH

Dzien otwarty w urzędzie skarbowym - 08 kwietnia 2017r. (sobota)

Rozp. z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja - Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami

PODWÓJNY SUKCES LALKARZY

Grupa Teatralna LALKARZE ze Spytkowic działająca pod patronatem Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu wzięła odział w 32 MAŁOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TEATRÓW LALOWYCH O WIELKĄ NAGRODĘ ZAJĄCA POZIOMKI.

INFORMACJA

OGŁOSZENIE KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt  Gminy Spytkowice zawiadamia, że od kwietnia rozpocznie się kontrola przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.  Sprawdzana będzie ilość oddawanych śmieci oraz zawartość worków na odpady zmieszane,   czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, będzie skutkowało tym, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane).

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Spytkowice RSS