Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wydawanie wniosków papierowych na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2018/2019 o przyznanie świadczeń:
- świadczenia ,,Dobry Start” 300 +
- świadczenia wychowawczego 500+
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
- specjalnego zasiłku opiekuńczego
wraz z instrukcją ich wypełnienia rozpocznie się od dnia 16 lipca 2018r. (poniedziałek) w siedzibie GOPS w Spytkowicach w godzinach od 8.00 do 16.00.

Mamy FIOła na Małopolskę!

FIO Małopolska Lokalnie Południe:
możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!

Informacja

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Wyniki naboru pn. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Na mocy Uchwały Nr 1087/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS