Dzień otwarty w GCK

DZIEŃ OTWARTY -  w dniu 21 czerwca 2014r. w budynku Gminnego Centrum Kultury odbył się Dzień Otwarty z instruktorami, którego głównym celem było zaznajomienie mieszkańców gminy z nową wakacyjną ofertą GCK w Spytkowicach. Wszyscy wakacyjni instruktorzy zaprezentowali swoją ofertę.
Do zajęć jakie będą odbywały się w naszej instytucji podczas wakacji należą: turniej szachowy, który przeprowadzi Pan Paweł Mroziński, taniec integracyjny dla dzieci, którego nauką zajmie się Pani Maria Sęk, dla młodzieży przygotowano zajęcia z tańca nowoczesnego, które poprowadzi Kinga Ozimek.

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 24.06.2014 roku
w sprawie: wspierania działalności zespołów działających na terenie Gminy Spytkowice.
 

Zarządzenie Nr 35/214

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie : powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie GCK

DZIEŃ Z FRANKLINEM W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH

Gminne biegi pod hasłem "Sport przeciwko uzależnieniom"

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS