XI Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

11 Listopada 2013 - galeria

Projekt pn."Pilotaż sukcesem zmian"

Projekt pn."Pilotaż sukcesem zmian" już w powiecie nowotarskim

W realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pn. „Pilotaż sukcesem zmian” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego biorą udział 93 szkoły/przedszkola z Powiatu Nowotarskiego, w tym 2 szkoły z Gminy Spytkowice:

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz  na podstawie & 86 Statutu Gminy Spytkowice uchwalonego (Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr. V/39/2003 z dnia 24. lutego 2003 r ze zm.) zwołuję XXXII zwyczajną sesję RADY GMINY SPYTKOWICE na dzień 7 listopada 2013r. / czwartek/ na godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach.
 
 

Zakończenie kursu komputerowego

W dniu 25 października 2013r. w godzinach popołudniowych zakończyła się "IV edycja Kursu Komputerowego dla Początkujących".

Pasowanie w Przedszkolu "Stokrotka"

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS