Komunikat Prezesa Miedzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Ogłoszenie WKU w Nowym Targu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert "Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice"

WPIS DO REJESTRU BDO

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

INFORMACJA

Wójt Gminy Spytkowice  informuje, że Gmina Spytkowice zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Ogłoszenie

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS