OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice.

 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Informacja w związku z podwyżką cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy

W związku z podwyżką cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej Gminie w roku 2021, pragnę Państwu wyjaśnić parę kwestii, które zapewne Państwa nurtują jak również są przyczyną wielu nie domówień.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert „Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”
 

Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Spytkowice

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do wynajmu.

Ogłoszenie KAS

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju
•    Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
•    Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
•    Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice na rok 2021

Ogłoszenie

Gmina Spytkowice  będzie kontynuować inwentaryzację kotłów grzewczych na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, biomasa), oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych na terenie naszej Gminy, zgodnie z art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2018r poz.1454 z póź. zm) i zapisów rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego  przyjętego uchwałą Nr. XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017r.

Informacja

 W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc  finansową.
Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS