Zaproszenie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Spytkowice oraz obowiązek złożenia nowej deklaracji.

MIKOŁAJKI 2018

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS