Godziny pracy urzędu

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Uprzejmie informujemy, że pomimo wprowadzonych dodatkowych obostrzeń związanych ze wzmożonym rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 Urząd Gminy pracuje bez zmian na dotychczasowych zasadach w godzinach od 7.45- 15.45

Kasa czynna od 8.00 do 14.00

Przypominamy, że jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy, bardzo prosimy o WCZEŚNIEJSZE SKONSULTOWANIE WIZYTY TELEFONICZNIE.

Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie: „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

Informacja koła łowieckiego "Bór"

Zarząd koła łowieckiego „Bór” w Spytkowicach informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Spytkowice w sezonie łowieckim 2020/2021.

Dn.07.11.2020 w godz.8-16 miejsce plowania od leśniczówki „Beskid” w kierunku Raby.

Dn.29.11.2020 w godz.8-16 miejsce polowania od Raby w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Dn.13.12.2020 w godz.8-16 miejsce polowania Banasiowe w kierunku leśniczówki „Beskid”.

Ogłoszenie

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo w związku z apelem Rachmistrza Terenowego, jak również apelem Gminnego Komisarza Spisowego w Spytkowicach prosimy Państwa o odbieranie telefonów, które wykonuje Rachmistrz, aby  dokonać spisu w Państwa gospodarstwie rolnym.

Informujemy również że mogą Państwo cały czas dokonać samospisu internetowego do końca trwania Powszechnego Spisu Rolnego, czyli do 30.11.2020r.

URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU ZAWIESZA OBSŁUGĘ BEZPOŚREDNIĄ

Ze względu na wprowadzenie w powiecie nowotarskim zwiększonych obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń COVID-19, Urząd Skarbowy w Nowym Targu, nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej
Od 5 października 2020 r. do odwołania, żeby ograniczyć potencjalne źródło zakażeń, Urząd Skarbowy w Nowym Targu nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej. Obsługa klientów, realizowana będzie wyłącznie poprzez usługi elektroniczne oraz informację telefoniczną.

Nowe zasady bezpieczeństwa - powiat nowotarski w strefie czerwonej

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. wniosków, z tego 7,2 tys. w Małopolsce.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Już po raz siódmy podmioty i instytucje, które otrzymały unijne wsparcie, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) prezentują zrealizowane przedsięwzięcia. Ta cykliczna, ogólnopolska akcja pomaga dostrzec, jak na co dzień każdy z nas korzysta z efektów unijnej pomocy. Można się o tym przekonać odwiedzając stronę internetową akcji: dniotwarte.eu, gdzie już teraz znajdziemy filmy o wybranych projektach z różnych dziedzin: transportu, kultury, medycyny, edukacji, nowoczesnych technologii etc.
 

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS