OTWARCIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu pn: „Roczny program współpracy samorządu Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach od 17 WRZEŚNIA 2018 do 4 PAŹDZIERNIKA 2018r.
PONIEDZIAŁEK –WTOREK- ŚRODA- PIĄTEK:   8.00 – 16.00
CZWARTEK : 11.00-19.00

IV Gonitwa Podhalańska

1 WRZEŚNIA - GALERIA

Oczyszczacze powietrza w Spytkowiańskich placówkach edukacyjnych

W pierwszym tygodniu września w Szkole Podstawowej Nr 3 Im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Gminnym Przedszkolu „Stokrotka” oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. 12 Pułku Piechoty pojawiły się oczyszczacze powietrza przekazane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS