Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola "Stokrotka" w Spytkowicach

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

Działania jakie Zarząd Województwa Małopolskiego podejmuje, by skutecznie walczyć z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
 
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 
 

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 21.05.2020 roku

w sprawie: wspierania działalności organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice.

100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II w Gminie Spytkowice

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Życzenia z okazji Dnia Świętego Floriana

Wydawanie worków na odpady komunalne

Wydawanie worków na odpady komunalne PONIEDZIAŁEK I ŚRODA od 8.00 do 15.00 (wejście po worki tylko od strony dolnego parkingu)

Prosimy Państwa również o zachowanie i przestrzeganie środków ostrożności zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Pismo w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS