V Turniej o Puchar Piekarni Sarniak

W dniu 22.06.2019 w Podwilku odbył się coroczny – V Turniej o Puchar Piekarni Sarniak.

MEDALE DLA RODZICÓW ŻOŁNIERZY

22 czerwca 2019 roku na Festynie Gminnym w Spytkowicach odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju" nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową.

FESTYN GMINNY „ŚWIĘTO MIODU”

22 czerwca 2019 roku w Spytkowicach po raz czwarty odbył się festyn gminny pod hasłem „Święto miodu”. Pogoda sprzyjała wspólnemu świętowaniu na świeżym powietrzu.

Pogrzeb kpr. Adama Domalika "Kowboja", Żołnierza Wyklętego

13 czerwca 2019 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe kpr. Adama Domalika "Kowboja", partyzanta podziemia niepodległościowego, związanego m.in. ze zgrupowaniem Józefa Kurasia „Ognia”.

Sesja Absolutoryjna

W dniu 11 czerwca 2019 w sali Obrad Urzędu Gminy Spytkowice odbyła się sesja absolutoryjna VI kadencji Rady Gminy Spytkowice. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 17 czerwca 2019r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Spytkowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2019

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS