Dzień Edukacji Narodowej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach

Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.  
Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:

Informacja PFRON

Jak zdobyć pieniądze na windę?
Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!
Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?
W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu?

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SPYTKOWICACH

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, Wiktoria Jaromin oraz Samuel Zając, rozpoczęli nowy rok szkolny, mocnym akcentem sportowym.

III Rajd śladami 4 kompanii 12 Pułku Piechoty 2019

Po raz trzeci uczniowie szkół podstawowych z naszej miejscowości wyruszyli śladami żołnierzy września’ 39. Jest to kolejny akcent obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przypada w tym roku.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS