SPRAWOZDANIE

(zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z  realizacji „Rocznego programu współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku”  uchwalonego dnia 10 październik  2018 r. Uchwałą Nr XLIV/212/18 Rady Gminy Spytkowice zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 5a ust. 3
 

OGŁOSZENIE O NABORZE - Przyjazna Dolina Raby

OGŁOSZENIE O NABORZE

Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie zaprasza:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE
b) OBIEKTY GASTRONOMICZNE
c) ATRAKCJE TURYSTYCZNE
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

Mobilne biuro programu „Czyste Powietrze” w Spytkowicach

Wójt Gminy Spytkowice zaprasza mieszkańców gminy Spytkowice do skorzystania z pomocy ekspertów z WFOŚiGW Kraków w kwestiach związanych z uzyskaniem dofinansowania na wymianę kotłów oraz termomodernizację budynków.

Spotkanie odbędzie się na placu przy OSP Spytkowice dnia 11.08.2020r w godzinach od 10:00 do 12:00.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 1 sierpnia 2020 r., przestaje obowiązywać kod PKD 93.29. Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Zostaje podzielony na dwa kody:

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w następujących formach:
•    w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.
•    w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Informacja Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Najbliższe nabory: od 21-08-2020 do 04-09-2020.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice
 

Konkurs plastyczny

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS