Informacja

W dniach 31 października (wtorek) oraz 2 listopada (czwartek) Urząd Gminy czynny do godziny 12:00

Za utrudnienia przepraszamy
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu pn: „Roczny program współpracy samorządu Gminy Spytkowice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018”.

Sztafeta Biegowo-Rowerowa Przyjaźni Gmin Spytkowickich

Łączmy Spytkowice - Sztafeta Biegowo-Rowerowa Przyjaźni Gmin Spytkowickich

Wszelkich informacji udziela -  Koordynator sztafety - Stanisław Trybuła  tel. 787099274

XV PRZEGLĄD RECYTATORSKI IM. KATARZYNY KRACIK

Szóstego października 2017 roku już po raz XV odbył się konkurs recytatorski upamiętniający naszą miejscową poetkę i gawędziarkę, dążącą do ocalenia miejscowej gwary i zwyczajów ludowych. Każdego roku zapraszamy na „ucztę żywego” słowa uczniów z okolicznych miejscowości, chcąc kontynuować pragnienie patronki naszego konkursu.

Dotacje do odnawialnych źródeł energii - informacje ze spotkania

W dniu 5 października 2017r. odbyło się spotkanie informacyjne  na temat planowanego przez Gminę Spytkowice projektu dot. montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniach  mieszkańcy mieli okazję poznać podstawowe zasady działania urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii, a także warunki uzyskania dofinansowania.

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie:  „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" .

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Spytkowice RSS