Informacja

Samorząd Województwa Małopolskiego widząc potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego oraz konieczność utrzymania w sprawności coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych m.in. urządzeń wodnych, służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

XIX Puchar Wójta Gminy Spytkowice

Projekt pt. "Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice"

Projekt pt. „Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce

Link do trwającego konkursu na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/konkurs-na-wsparcie-rozwoju-turystyki-w-po...

Jasełka Gminne 2020

W dniu 19 stycznia 2020r. odbyły się Jasełka Gminne, podczas których wystąpiły dzieci z Gminnego Przedszkola „Stokrotka” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Spytkowicach.

Informacja Starosty Nowotarskiego

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego.

Ptasia Grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

Województwo lubelskie:

Jasełka Gminne

ORSZAK TRZECH KRÓLI – „Cuda ,cuda ogłaszają”

Mieszkańcy Spytkowic już po raz piąty udali się z Mędrcami ze Wschodu w orszaku, by uklęknąć przed Jezusem i złożyć nowonarodzonemu hołd w uroczystym pokłonie.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

WÓJT GMINY SPYTKOWICE INFORMUJE

Prace związane z prowadzoną na terenie naszej Gminy modernizacją ewidencji gruntów i budynków Są wykonywane na zlecenie Starosty Powiatowego w Nowym Targu, który jest organem nadzorującym te prace.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS