Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Podziękowania dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach składa serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie a szczególnie Pani Krystynie Harbut za wsparcie naszych najbardziej potrzebujących Beneficjentów poprzez uszycie i dostarczenie do GOPS maseczek ochronnych.

Informacja Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje iż od środy tj. 29.04.2020 r. wznawia wydawanie worków na odpady komunalne, worki będą wydawane w każdy poniedziałek i środę od 8.00 do 15.00. (wejście po worki tylko od strony dolnego parkingu) natomiast kody kreskowe w dalszym ciągu pozostają zawieszone do odwołania.
Prosimy Państwa również o zachowanie i przestrzeganie środków ostrożności zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

Informacja KRUS

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa COVID-19 zatrzymała wiele działów gospodarski narodowej, ale nie zatrzymała wegetacji roślin i konieczności wykonywania przez Was niezbędnych prac polowych oraz prac gospodarskich związanych z obsługą zwierząt.  

Informacja Poczty Polskiej

Szanowni Państwo,

W sytuacji ogłoszonego stanu epidemii zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamontowanie przed Państwa posesją skrzynki pocztowej, do której listonosz będzie mógł doręczać korespondencję nierejestrowaną. Prośba ta podyktowana jest zarówno troską o zdrowie
jak i obowiązkiem posiadania skrzynki nałożonym ustawą  z dn. 23.11.2012r. art. 40.1.

Brak skrzynki będzie skutkował awizowaniem przesyłek w placówce pocztowej. Skrzynkę można zakupić również w placówkach Poczty Polskiej.

Zakup sprzętu komputerowego do szkół

W pierwszych dniach kwietnia Gmina Spytkowice złożyła wniosek o grant w wysokości 60.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół. Z pozyskanych środków zakupiono laptopy dla szkół w naszej gminie. Łącznie jest to 21 zestawów, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom, by umożliwić prowadzenie zajęć w ramach ZDALNEJ SZKOŁY. Zakupiony sprzęt ma pomóc w tym trudnym czasie zrealizować podstawę programową. Po zakończeniu stanu epidemii i rozpoczęciu normalnej nauki, sprzęt pozostanie na wyposażeniu szklonych pracowni komputerowych.

Komunikat w sprawie obniżenia wysokości czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Spytkowice wprowadza się możliwość obniżenia stawki czynszowej za najem lokali będących własnością lub w posiadaniu gminy Spytkowice od dnia 01.04.2020 roku.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 182688370

Maseczki dla mieszkańców Gminy Spytkowice

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych obostrzeń dotyczących stanu pandemii na terenie Polski, uprzejmie informujemy, że Gmina Spytkowice zakupiła ze środków budżetu gminy 4000 sztuk maseczek ochronnych, które zgodnie z zaleceniami WHO zmniejszają ryzyko zachorowania na COVID-19 i zostaną przekazane mieszkańcom gminy Spytkowice. Przypominam, iż od dnia 16 kwietnia będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos w miejscach publicznych.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadam

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS