Informacja

Rajd Swata 2018

Dnia 14 stycznia 2018 roku w Szałasie Pasterskim „U Trybuły” odbył się już VIII z kolei Rajd Swata połączony  z piknikiem rodzinnym, podczas którego zbieraliśmy datki na 26 FINAŁ WOŚP.

Jasełka

Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP

W dniu 8.01.br dokonano uroczystego przekazania sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (program I Priorytet IIIB).

ORSZAK TRZECH KRÓLI – „Bóg jest dla wszystkich”

Mieszkańcy Spytkowic już po raz trzeci udali się z Mędrcami ze Wschodu w orszaku, by uklęknąć przed Jezusem i złożyć Mu hołd w uroczystym pokłonie. Hasło tegorocznej edycji kolędowania brzmiało „Bóg jest dla wszystkich”. Wszyscy uczestnicy orszaku otrzymali korony i śpiewniki. Barwny pochód przeszedł od kaplicy cmentarnej do kościoła, przy którym została ustawiona żywa szopka. Kolędujących prowadzili Mędrcy na koniach oraz gwiazda rozświetlająca drogę.

Informacja Stowarzyszenia Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS