Jubilaci - galeria

Redyk - galera

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice

Od pierwszego września 2014 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice, we współpracy z Dyrektorami Szkół, przystąpił do realizacji projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych".

Informacja - Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada około 65 wolnych miejsc w realizowanym przez nich projekcie "Pomysł na siebie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży".
Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Informacja - wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych", realizowanego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.
Stypendium ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których trudna sytuacja materialna stanowi największą barierę w dostępie do edukacji.

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w sprawie kontroli branzy gastronomicznej.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS