INFORMACJA

Od dnia 02.01.2019r WORKI NA ODPADY KOMUNALNE WYDAWANE SĄ W: PONIEDZIAŁKI I ŚRODY W GODZINACH: 8.00-15.00
 

Zaproszenie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Spytkowice oraz obowiązek złożenia nowej deklaracji.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS