KOMUNIKAT STAROSTWA

W  sprawie udzielania  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie  Nowotarskim
W celu  przeciwdziałania  zagrożeniu  związanemu z COVID-19 od dnia 20 marca  2020 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE BĘDĄ UDZIELANE   WYŁĄCZNIE  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

ODWOŁANA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wójt Gminy Spytkowice informuje , iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. (Dz.U. z 2020, poz.423 ) czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do 13 marca br.
Wobec powyższego wszystkie osoby , które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji w okresie od 25 -26 marca 2020 , NIE MAJĄ TEGO OBOWIĄZKU – wezwania TRACĄ WAŻNOŚĆ .

INFORMACJA GOPS SPYTKOWICE

Osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przypomina, że w związku z zagrożeniem COVID-19, osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich lub otoczenie sąsiedzkie o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Informacja Małopolska Fundusze Europejskie

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne odwołane zostają zaplanowane w dniu 23 marca 2020 r. Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Państwa Gminach.
Ponadto informujemy, iż od poniedziałku, 16 marca 2020 r. o możliwościach pozyskiwania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 można będzie porozmawiać online.

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

PRACA BEZ KONTAKTU Z INTERESANTAMI
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

Informacja dotycząca 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2. Kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Małopolski podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań informacyjnych dla mieszkańców dot. 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które były planowane w marcu i kwietniu br.

Kwarantanna obowiązująca wszystkie osoby, które od 15 marca wróciły do Polski

Powiatowa Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna w Nowym Targu, w załączeniu przesyła informacje na temat kwarantanny obowiązującej wszystkie osoby, które od 15 marca wróciły do Polski.


Numer Infolinii ZUS

W przypadku potrzeby kontaktu z nami prosimy o korzystanie z:

OGŁOSZENIE w sprawie zbiórki odpadów wilekogabarytowych

W związku z podwyższonym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Urząd Gminy w Spytkowicach odwołuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zaplanowanych od 16.03.2020r do 27.03.2020r.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową urzędu gminy.
 

Ogłoszenie WKU w Nowym Targu

Zakończenie Kwalifikacji wojskowej w 2020r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono w okresie 3 luty do 13 marca br.
Osoby, które zotały wezwane do kwalifikacji wojskowej po dniu 13 marca 2020 r. zostną skierowane na kwalifikację wojskową w 2021r. Szczegółowe informacje zamieśćimy po ukazaniu się rozporządzenia regulującego powyższą kwestię.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS