Jakub Lenart wicemistrzem świata!

 

Jakub Lenart startując w Trójboju Siłowym Klasycznym w Kanadzie wywalczył wicemistrzostwo świata !!

Składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Wójt Ryszard Papanek
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kościelniak

Nabór na "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych"

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:
Liczba działań promocyjnych dotyczących produktu lokalnego – 3 sztuki
PRZEDSIĘWZIĘCIE :

Najlepszy uczeń 2018

W dniu 21 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy wręczono doroczne nagrody Wójta Gminy Spytkowice uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania w roku szkolnym 2017/2018. Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Pan Ryszard Papanek i Pan Andrzej Trzop – Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Socjalnej Rady Gminy Spytkowice.

Podhale Tour

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2018 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach

„LALKARZE” FINALISTAMI 33. FESTIWALU TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJDUREK”

W dniach 12 – 14 czerwca br. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu odbyły się pokazy amatorskich zespołów teatralnych.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS