INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych  Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach odbędzie się w dniu 30 października 2014r. o godz. 13:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach.
Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jubilaci - galeria

Redyk - galera

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice

Od pierwszego września 2014 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice, we współpracy z Dyrektorami Szkół, przystąpił do realizacji projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych".

Informacja - Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada około 65 wolnych miejsc w realizowanym przez nich projekcie "Pomysł na siebie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży".
Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Informacja - wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych", realizowanego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.
Stypendium ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których trudna sytuacja materialna stanowi największą barierę w dostępie do edukacji.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS