PODSUMOWANIE PROJEKTU

 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Spytkowice"

"Lalkarze" z kolejną nagrodą

Grupa Teatralna „Lalkarze” ze Spytkowic działająca przy Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu zajęła trzecie miejsce podczas odbywających się w Strzelcach Opolskich 45 Strzeleckich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Lalek.

UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - ZDJĘCIA

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby które odbędzie się 18.11.2015 roku o godzinie 16:00 na sali obrad w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Porządek obrad:

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS