Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzoru protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na sołtysa oraz wzoru zestawienia wyników głosowania w obwodzie utworzonym dla wyboru sołtysa w Gminie Spytkowice.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie:  ustalenia regulaminu pracy komisji.

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzoru kart do głosowania oraz ich kolorystyki w wyborach sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wytycznych dla Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Informacja dla mieszkańców

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób
 
Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim strażacy notują bardzo wiele interwencji związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. 
 
Strażacy ostrzegają:
 

Kurier Spytkowicki - wydanie specjalne

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS