XIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

W dniu 23 października 2015 roku odbył się XIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik w Spytkowicach.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy.

Samorząd w dowód wdzięczności dla nauczycieli

Seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 16 października 2015 r. odbyło się w Spytkowicach Seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nowotarskiego pod patronatem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Pan Józef Walkosz wraz z Panią Danutą Firek rozpoczęli Seminarium przywitaniem przybyłych gospodyń z całego powiatu oraz zaproszonych gości. Dyrektor MODR w Karniowicach Bronisław Dutka wspomniał, iż jest to już drugie spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, które zostało bardzo pozytywnie odebrane.

XIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Spytkowice

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do dzierżawy.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS