Wyłożenie projektu zmiany planu miejscowego

Projekt zmiany planu miejscowego objęty uchwałą Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 grudnia 2012 r., uzupełnionej uchwałą Nr XXXIV/198/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy dla obszaru nr 15 oraz uchwałą Nr XL/231/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 września 2014 r.

Wyłożenie projektu zmiany planu miejscowego

Projekt zmiany planu miejscowego objęty uchwałą Nr XXVI/147/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 marca 2013 r.

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim

XII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

Informacja o konsultacjach

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO i URZĄD GMINY SPYTKOWICE ZAPRASZAJĄ
mieszkańców gminy Spytkowice na bezpłatne indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

Termin dyżuru :
23 września 2014 roku (wtorek) godz. 9.00-15.00

Miejsce: Urząd Gminy, Spytkowice 26

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane dofinansowaniem z funduszy europejskich projektów związanych z:

- otwarciem lub rozwojem działalności gospodarczej,
- szkoleniami zawodowymi,
- preferencyjnymi pożyczkami.
 

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS