Pobór krwi w ramach projektu "Iskierka nadziei"

W niedzielę 3 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr1 odbył się pobór krwi. Był to 37 pobór krwi w ramach projektu "Iskierka nadziei" realizowanego w SP1 od 2007 roku.

DWIE NAGRODY DLA „LALKARZY”

W piątek, 24 listopada Grupa Teatralna LALKARZE działająca pod patronatem Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu wzięła udział w 47. Strzeleckich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich.

Informacja

Mikołaj 2017

Grudzień to magiczny miesiąc wyczekiwania na coś niezwykłego, napełniający wszystkich niezwykłą radością i ciepłem . Tak też było w sobotnie przedpołudnie 2 grudnia, kiedy do Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych przybyły bardzo licznie rodziny ze swoimi pociechami, aby spotkać się ze specjalnym gościem. Hala sportowa przepełniona była rozpromienionymi i rozradowanymi dziećmi czekającymi z niecierpliwością na Świętego Mikołaja.

Informacja

W ramach naboru wniosków na powierzenie zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego gmina Spytkowice złożyła wniosek na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Spytkowicach. W dniu 23.11 2017 roku podpisano stosowną umowę pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a gminą Spytkowice w wyniku której Dysponent Funduszu udziela dotacji celowej na zakup sprzętu w wysokości 125 136.00 złotych. Pragniemy w tym miejscu złożyć podziękowania za zaangażowanie wykazane w sprawie otrzymania dotacji przez posła na sejm RP Pana Edwarda Siarkę oraz za udostepnienie zdjęc z uroczystości podpisania umowy na zadanie „Współfinansowanie ze srodków- Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Informacja

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS