„LALKARZE” w GROTESCE

W miniony wtorek grupa teatralna „LALKARZE” ze Spytkowic wystąpiła w krakowskim teatrze „Groteska”.

"Małopolski e-senior" – darmowy kurs komputerowy 65+

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy  Spytkowice przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Turniej tenisa

Zawody odbyły się w dniu 19.05.2018r., (sobota) w sali gimnastycznej szkoły Podstawowej nr 1 w Spytkowicach.

Majówka Pokoleń

20-lecie Gminy Spytkowice to również atrakcje dla najmłodszych

Obchody 20-lecia Gminy Spytkowice zbiegły się z dniem 1 czerwca - Międzynarodowym Dniem Dziecka. Podczas niedzielnych uroczystości dla wszystkich najmłodszych pociech złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS