Razem bezpieczniej – nabór projektów

Informujemy, że w Małopolskim  Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie  rozpoczęła się procedura naboru  projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych  zachowań "Razem Bezpieczniej" na 2015 rok (ostatnia edycja). „Razem  bezpieczniej” to rządowy program  polegający na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Adresatami są jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku  publicznego.

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzoru protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na sołtysa oraz wzoru zestawienia wyników głosowania w obwodzie utworzonym dla wyboru sołtysa w Gminie Spytkowice.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie:  ustalenia regulaminu pracy komisji.

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzoru kart do głosowania oraz ich kolorystyki w wyborach sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wytycznych dla Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Informacja dla mieszkańców

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób
 
Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim strażacy notują bardzo wiele interwencji związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. 
 
Strażacy ostrzegają:
 

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS