Koło Gospodyń Wiejskich

Historia Koła Gospodyń Wiejskich sięga dwudziestolecia międzywojennego. Działało ono wówczas pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, a powstało ono w 1926 r. Założycielem jego był kierownik szkoły Pan Zygmunt Szybowski. Opiekunem Stowarzyszenia była Pani Aleksandra Murzańska.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej miało swój status, a także sztandar. Jego uroczyste poświęcenie nastąpiło w 1938 r.

Stowarzyszenie to prowadziło różne formy pracy, których celem było podniesienie poziomu życia i oświaty na wsi. W związku z tym organizowało kursy życia, haftu, koronek, pieczenia, gotowania. O podniesienie kultury rolnej zadbano przez wprowadzenie poletek doświadczalnych. Każdy członek miał je wydzielone w rodzinnym gospodarstwie. W celu upiększenia domostw wiejskich organizowano ogródki kwiatowe.

Z inicjatywy Pana Zygmunta Szybowskiego w tamtych czasach zaczęło się w Spytkowicach rozwijać sadownictwo.

On to wraz z niestrudzoną nauczycielką Panią Murzańska organizowali dla miejscowej ludności różne przedstawienia oraz uroczyste obchody świąt jak: 3 Maja, Dzień Matki i inne.

Tą kwitnącą działalność Stowarzyszenia przerwała czarna noc okupacji hitlerowskiej. Jednakże jej nie uśpiła, bowiem po II wojnie światowej następuje ożywienie.

Zniszczony wojną organ wsi potrzebował niestrudzonych rąk i gorących serc. Motorem działań stały się min. kobiety. Organizacją, która wyzwoliła ich inicjatywy w nowej społeczności stało się Koło Gospodyń Wiejskich. Za jego pośrednictwem gospodynie starały się podnosić oświatę rolniczą, osiągać lepsze plony oraz powiększać hodowlę.

Gospodyniom przyszły z pomocą m. in. takie instytucje jak: Instytut Sztuki PAN w Krakowie, Pracownia Dokumentacji Polskiej Sztuki Ludowej, Spółdzielnia Pracy CPLiA " Makowianka" w Makowie Podhalańskim, WOPR w Nawojowej.

Między innymi, pod kierunkiem KGW zapuszczone w okresie międzywojennym korzenie zaczęły się odradzać. Z inicjatywy tegoż koła organizowane były różne usługi na terenie wsi oraz sprowadzany materiał hodowlany dla gospodyń Spytkowic. Działała wypożyczalnia sprzętu gospodarczego. Równocześnie organizowano kursy obsługi sprzętu domowego, kursy krawieckie, sztuki kulinarnej i inne.

Szczególny rozkwit KGW przeżywa na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego tysiąclecia. Wówczas to koło rozpoczęło współpracę z Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Rabce. W wyniku współdziałania nastąpiło rozszerzenie działalności koła. Wokół gospodarstw pojawiły się foliowe tunele. Szerzono uprawę pod folią i włókniną mało znanych warzyw. W ogródkach przydomowych zakwitły pięknie sprowadzane kwiaty i krzewy ozdobne. Podjęto uprawę różnych odmian ziemniaków, zbóż.

Członkinie koła swoje umiejętności i osiągnięcia w uprawie i hodowli prezentowały na przeglądach, dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także w konkursach np. potraw regionalnych w Nawojowej, Łopusznej oraz w swojej gminie.

Wiele było działaczek KGW. Na uwagę zasługują te, które organizacji tej przewodniczyły, a były to Panie: Obara Helena, Brandys Maria, Wierzba Maria, Jagódka Katarzyna, Kadzik Maria, Kracik Katarzyna.

Szczególnie wyróżniła się przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Katarzyna Kracik - "perła" Spytowic. Była to poetka ludowa. Dumne są Spytkowice z Jej opowiadań i wierszy zatytułowanych " Opowiy wom". Pani Katarzyna pracowała także z młodzieżą, powadziła zespół dziecięcy " Jaskółki", który założyła w 1965 r. Ta niestrudzona działaczka KGW wyjeżdżała na konkursy, festiwale do Kazimierza nad Wisłą, Kwidzynia, Torunia, Baranowa Sandomierskiego, Krynicy, Bukowiny Tatrzańskiej. Kierując KGW włączała jego członkinie do udziału w różnych imprezach środowiskowych jak: obchody świąt państwowych, dożynki, jasełka, degustacje regionalnych potraw. Po zmianach społeczno-politycznych w latach 90- tych wprowadziła do działalności koła wyjazdy na pielgrzymki oraz udział w uroczystościach religijnych. Zmarłą w 2002 r. Panią Katarzynę Kracik zastąpiła Jej " prawa ręka" Krystyna Biskup. Pod Jej kierunkiem Koło Gospodyń Wiejskich kontynuuje działalność kulturalną w środowisku. Zasila swym programem uroczystości środowiskowe, zdobywa znaczące miejsca w konkursach jak np. III miejsce oraz dwa wyróżnienia w konkursie potraw wigilijnych w Białym Dunajcu w 2003 r.

Praca w Kole Gospodyń Wiejskich jest dobrowolna, społeczna. Wykonują ją gospodynie młode i starsze, które pragną dzielić się swymi doświadczeniami i umiejętnościami oraz tworzyć lepszy, piękniejszy obraz wsi.