Orkiestra OSP

Kontakt:
tel. 0-18 2688058
kom. 0-608-65-72-98
e-mail: jacksound@poczta.onet.pl

Orkiestra Dęta OSP w Spytkowicach zajmuje ważne miejsce w działalności kulturalno-oświatowej gminy. Jej wkład jest duży i historycznie związany z ważnymi wydarzeniami wsi i okolicy oraz rocznicami państwowymi, świętami kościelnymi.

Orkiestra zaistniała po I wojnie światowej a kolejne pokolenia wstępowały i wstępują do niej, poświęcając swój czas, by kultywować tradycje dziadków, ojców, poprzedników.

Na przestrzeni lat instruktorami – dyrygentami orkiestry byli: Joachim Jakała, Wincenty Supergan, Wincenty Kwak, Wojciech Kwak, Kazimierz Murzański, Bronisław Supergan, Jan Sawina, Czesław Żądło, Wiesław Żądło.

Orkiestra strażacka była zawsze. Pamiętny był jej udział 17 lipca 1929 roku podczas wizyty w Spytkowicach Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Poprzez muzyczny koncert Orkiestry wyrażali swą radość strażacy w 1934 roku, z wybudowanej strażnicy-remizy OSP w Spytkowicach.` `
Orkiestra uświetniała swym programem Dni Strażaka, Święta 3 maja uchwalenia Konstytucji, Święto Niepodległości 11 listopada, Dożynki powiatowe, gminne. A od 1998r uroczystości Dni Spytkowic, Jubileusze 50 lecia Małżeństw i inne okolicznościowe uroczystości kościelne i świeckie.

Osobna karta działalności muzycznej Orkiestry OSP rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to kolejnym Dyrygentem, nauczycielem i prowadzącym został Jacek Klinowski, rodak ze Spytkowic, który jako zawodowy muzyk powrócił do rodzinnych stron po wieloletniej pracy w estradzie wojskowej. Do Orkiestry napłynęło wielu młodych ludzi i Orkiestra wzbogaciła swoją liczebność, gdyż rotacja jest w tym przypadku nieunikniona z przyczyn obiektywnych. Zaczęły się wielogodzinne, mozolne próby, wzbogacił się repertuar i Orkiestra ruszyła z koncertami. Należy tu wspomnieć, że od tego momentu do dzisiaj Orkiestra współpracuje ściśle z Orkiestrą OSP Rabka-Zdrój i są to wspólne sukcesy.

Ważnym dla członków zespołu był dwukrotny koncert dla Jana Pawła II w Rzymie, uczestnictwo i udział w koncertach XV Parafiady w Warszawie oraz koncerty do TVP w Krakowie i wiele koncertów zagranicznych w tym najwięcej w Słowacji.

Przy Orkiestrze OSP W Spytkowicach, działa również zespół muzyczno-wokalny „ALLEGRO”, którego celem jest oprawa muzyczna imprez okolicznościowych oraz występy koncertowe.

Opracowane przez: Helena Siepak, Jacek Klinowski