Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus

Nr rejestru zabytków Ks.B 165

Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, kamienna ustawiona na dwuczłonowym kamiennym postumencie, przedstawia św. Józefa, ustawionego u lekkim kontrapoście. Św. Józef ubrany u długą suknię i płaszcz zarzucony na ramiona. W ramionach trzyma Dzieciątko Jezus. Postaci są naturalnej wielkości. Figura ustawiona na postumencie u kształcie smukłego prostopadłościanu z wolutami po bokach i ośmioboczną płyciną na frontowej ścianie. U góry wydatny gzyms a na nim mniejsza część cokołu z esowato wypiętymi bokami i małym gzymsem wieńczącym. Do cokołu przymocowany na stalowych prętach metalowy lekko wygięty w łuk daszek.
Całość kompozycji formą i stylem nawiązuje do pozostałych kapliczek zlokalizowanych przy drodze Chyżne-Zabornia. Jest przykładem dobrej pracy kamieniarskiej i poprawności stylowej.