Figura św. Jana Nepomucena

Nr rejestru zabytków Ks.B 166

Figura kamienna (piaskowiec), usytuowana na kamiennym postumencie,postawionym na dwustopniowym podwyższeniu. Cokół dwuczłonowy, dolna część wysmukła flankowana wolutami,z płyciną na frontowej ścianie,w kształcie prostokąta z lekko przycię­tymi narożnikami. Tą część cokołu wieńczy mocno wysunięty na boki, polichromowany krzyż. Na drugiej części cokołu usytuowana figura św. Jana Nepomucena, naturalnej wielkości polichromowana. Święty ubrany w czarną suknię,białą,krótką rokietę i na­rzucony na ramiona mantolet. Na głowie biret. W dłoniach trzyma krucyfiks. Rzeźba osłonięta,blaszanym,półkoliście wygiętym daszkiem wspartym na metalowych prętach. Figura jest przykładem wytwórczości kamieniarskiej miejscowego warsztatu,któremu nieobce były style architektoniczne. Wraz z podobnymi figurami,znajdującymi się w niedalekim sąsiedztwie przy drodze Chyżne -Zabornia tworzą malowniczą grupę, urozmaicająca krajobraz u sposób charakterystyczny dla Polski południowej.