Figura Pana Jezusa Ukoronowanego

Nr rejestru zabytków Ks.B 164

Figura Pana Jezusa Ukoronowanego, naturalnej wielkości usytuowana na kamiennym cokole, dwuczłonowym. Część dolną, prostopadłościenną, flankowaną wolutami, przykryto prostokątną płytą z wydatnym gzymsem. Na płycie umieszczono mniejszą podstawę, będącą uproszczonym powtórzeniem formy dolnego cokołu. Na niej figura ustawiona w kontrapoście w całości polichromowana. Chrystus ubrany w długą czerwoną suknię, przepasaną grubym, kręconym sznurem. Ręce również skrępowane sznurem. Na głowie cie­rniowa korona. Całość jest przykładem wytwórczości ludowego warsztatu kamieniarskiego, utrzymują­cego poprawność stylową i dobry poziom artystyczny.