Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus

Nr rejestru zabytków Ks.B 163

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus - naturalnej wielkości umieszczona na wysmukłym postumencie zwężającym się ku górze. Jego dolną część stanowi prostopadłościenna podstawa, która górą, profilami wypukłymi i wklęsłymi przechodzi w trzon zasadniczy z prostokątną płyciną na ścianie frontowej. Na niej wyryty napis "Zdro­waś Maryo Józef Maryanna MIĘTA 1902r". Na poziomej płycie, zakończonej gzymsem, który wieńczy cokół - posąg Matki Bożej z Dzieciątkiem. Grupa nosi ślady polichro­mii (cokół jest pomalowany na kolor ugrowy). Madonna ubrana jest w długą suknię oraz narzucony na ramiona błękitny płaszcz. Głowę zdobi korona. Lewą ręka obejmuje Dzieciątko Jezus,a prawą bukiet lilii.
Figurę wieńczy wygięty półkoliście,blaszany daszek wsparty na dwóch stalowych prętach.
Figura wykonana na dobrym poziomie artystycznym,jest przykładem wytwórczości miej­scowego warsztatu kamieniarskiego. Ustawiona w otoczeniu drzew stanowi malownicze urozmaicenie krajobrazu.