Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z dzwonnicą

Nr rejestru zabytków Ks.A 110

Biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski 18 września 1758 r. erygował spytkowicką parafię . Natychmiast przystąpiono do budowy kościoła, który został zbudowany w ciągu 2 lat. Konsekracji dokonał w 1766 r. ks. bp Franciszek Podkański, ustanawiając patronką kościoła i parafii Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny.
Kościół zbudowany z drzewa, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Kościół został rozbudowany o część tylną w 1929 r. wg planu inż. Tretera z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Polichromię wykonał M. Szczurowski za proboszcza ks. F. Kondelewicza w 1893 r. W 1983 r. wymieniono sufit i dano nową polichromię na suficie wg wzoru poprzedniego. Na chórze organy z 1903 r. 15 głosowe. Wystrój kościoła pochodzi z II połowy XVIII w. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Ukrzyżowanie Pana Jezusa z 1619 r. Obraz ten znajduje się w zakrystii. Obok niego portrety fundatorów kościoła hr. Romana Sierakowskiego i jego żony Teresy oraz brata Romana ks. kań. Wacława i bp A.S. Załuskiego, który erygował parafię, obok obraz Narodzenia P. Jezusa i Modlitwa w Ogrójcu z połowy XIX w.- malarstwo ludowe. W Kościele 4 ołtarze , w prezbiterium Niepokalane Poczęcie NMP, w sierpniu jest odsuwany obraz Matki Bożej Anielskiej tzw. „Porcjunkula", w kaplicy po prawej stronie ołtarz Serca Pana Jezusa w stylu rokoko. Zaś w nawie głównej po prawej stronie ołtarz Ukrzyżowania, po lewej ołtarz św. Rodziny. W prezbiterium na ścianach postacie 4 Ewangelistów. Na uwagę zasługuje też obraz na ścianie po prawej stronie nawy MB Zwycięskiej i św. Jana Nepomucena oraz w bocznej kaplicy kamienna chrzcielnica, wszystkie z połowy XVIII w. i barokowa ambona. Obok kościoła znajduje się zabytkowa drewniana dzwonnica z XVIII w., przez Osservatore Romano z 20.X 1936r. nazwana „jedną najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych dzwonnic drewnianych w Polsce".