ZEAS

Informacja - Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada około 65 wolnych miejsc w realizowanym przez nich projekcie "Pomysł na siebie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży".
Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Informacja - wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych", realizowanego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.
Stypendium ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których trudna sytuacja materialna stanowi największą barierę w dostępie do edukacji.

Projekt "Rozwijamy się przez indywidualizację"

1 września 2012 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice rozpoczął realizację projektu "Rozwijamy się przez indywidualizację". Projekt ten ma na celu wsparcie, w okresie jego realizacji (tj. do 30 czerwca 2013 r.), indywidualnego rowoju uczniów klas I-III trzech szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Spytkowice, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Subscribe to RSS - ZEAS